MAB Powertec on päivittänyt laatujärjestelmänsä ISO 900I:2015 standardiin.

Bureau Vetitas Certification Holding SAS – UK Branch on vahvistanut, että MAB Powertecin
organisaation johtamisjärjestelmä on auditoitu ja sen todetaan täyttävän ISO 9001:2015
johtamisjärjestelmästandardin vaatimukset.