Viimeaikaisia projektejamme:

Ota yhteyttä ja toimitamme kattavan referenssiluettelomme.

 

Esimerkkiprojektejamme:

 

MAB Powertecin projekti- ja suunnittelupalvelu on valittu LEMENE -hankkeen kaasumoottorimoduulien toteutukseen.

Toteutamme Lempäälän Energialle kaasumoottorimoduulien projektipalvelun sisältäen esimerkiksi:

 • Projektipalvelun
 • Hankinta-aineiston
 • Putkistosuunnittelun
 • Layoutsuunnittelun
 • Prosessisuunnittelun
 • Työmaavalvonnan

Lempäälän energiayhteisö- eli LEMENE-hanke on valittu yhdeksi työ- ja elinkeinoministeriön energiateknologian kärkihankkeeksi vuonna 2017. Hankkeen perusajatuksena on rakentaa älykäs ja energiaomavarainen toimintaympäristö, jolla turvataan alueen energiansaanti.

Lue lisää LEMENE -hankkeesta täältä.

Lisätietoa MAB Powertec projektipalveluista: Marko Borg 040-5561067

 

Useita laitosten riskien hallintaan ja toiminta-asiakirjoihin liittyviä projekteja

MAB Powertecin asiantuntijat työskentelevät useissa vaativissa asiantuntijatehtävissä

Palvelumme kattaa esimerkiksi seuraavien asiakirjojen laatimisen tai päivittämisen:

 • Toimintaperiaateasiakirjan
 • Turvallisuustiedotteen
 • ATEX -tilaluokitus
 • RSA, räjähdyssuojausasiakirja
 • Laitoksen riskienarviointi, sisältäen ympäristö- ja työnriskit
 • Palo- ja pelastussuunnitelma
 • Kemikaaliselvitys

Lisätietoa asiantuntijatehtävistämme: Markus Merta 040-7738758

 

Projektipalvelu Haapajärven Lämmön laitoshankkeeseen

MAB Powertec toimittaa projektinvalvontapalvelun (owner’s engineer, OE) Haapajärven Lämmön laitoshankkeeseen.

Hahmotelma talvimaisemissa

 

Hahmotelma Suomen kesäkelistä

 

Hahmotelma syksyltä

 

Palvelumme ensimmäinen vaihe kattaa mm. seuraavat osa-alueet:

 • Hankkeen projektipäällikkö
 • Hankkeen asiakkaan asiantuntija- ja suunnittelupalvelut
 • Laitoskonseptin kehittäminen
 • Laitoskonseptin lupa- ja tukihakemukset
 • Laitoksen ympäristöarvioinnin
 • Arkkitehtipalvelut
 • EPC kyselymateriaalit

Hankkeen ensimmäinen vaihe ajoittuu vuodelle 2018 ja toteutusvaihe on alkamassa vuonna 2019.

Lisätietoa hankkeesta: Wolfgang Ludwig, 040-1366151

Lisätietoa Haapajärven Lämmöstä täältä

 

logo_haapajarven_lampo

 

 

EPCM -palvelu Jyväskylän Energiantuotannolle

MAB Powertec toimittaa kokonaisprojektina asiantuntijapalvelua, jonka tarkoituksena on Jyväskylän Energiantuotannon Rauhalahden ja Savelan voimalaitosten, sekä Kuokkalan ja Varikon lämpölaitosten öljynkäsittelyn ajanmukaistaminen.

Kokonaisprojekti pitää sisällään öljysäiliöiden, öljyjärjestelmien, varastoalueiden ja purkupaikkojen muutokset. Kokonaisprojekti kattaa projektin suunnitteluun, kilpailuttamiseen, toteuttamiseen ja valvontaan liittyvät palvelut. Työssä huomioidaan:

 • Valtioneuvoston asetusta suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta 936/2014 (”SUPO”)
 • Valtioneuvoston asetusta polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista 750/2013 (1.1.2018 eteenpäin VNa 1065/2017).
 • Valtioneuvoston asetusta 856/2012, asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista
 • Ympäristönsuojelulain 527/2014 vaatimuksia
 • Kemikaaliturvallisuuslain 390/2005 vaatimuksia
 • BAT-vertailuasiakirjan Emissions from Storage (4.1.6.1.11. Tank bunds and liner systems) vaatimuksia
 • standardin SFS 3350:2016, Palavien nesteiden varastopaikka ja siellä olevat palavan nesteen käsittelypaikat

Projektien toteutus MAB Powertecin EPCM-palveluna (suunnittelu, projektin hoitaminen, kilpailutus, valvonta) tuo asiakkaalle toimivan kokonaispaketin. Kannamme vastuun projektin johtamisesta (projektipäällikkö hankkeelle), suunnittelusta ja hankintojen kilpailutuksesta, sekä työmaavalvonnasta.

Lisätietoa hankkeesta: Marko Borg, 040-5561067

Lisätietoa Jyväskylän Energiantuotannosta löydät täältä

 

 

Asiantuntemus voimalaitosten projekti- ja suunnittelutehtävistä Valmetin käyttöön

MAB Powertecin projekti- ja suunnitteluosaajia Valmetin projektitoiminnassa.

Lisätietoa hankkeesta: Marko Borg, marko.borg@mabpowertec.fi, 040-5561067

 

Valmet_logo.svg

 

 

 

Projektinjohtopalvelua Lempäälän Energialle

Paikallista yhteistyötä tehdään Viialantien lämpökeskuksen (7MW kaukolämpölaitos, valmistuu vuoden 2018 aikana) projektin hoitamisessa. MAB Powertecin vastuulla on hankkeen projektin hoitaminen (rakennuttajakonsultti), sekä suunnittelun valvonta.

Lisätietoa hankkeesta: Marko Borg, marko.borg@mabpowertec.fi, 040-5561067

 

Projektipäällikkö ympäristöprojekteihin

Projekti- ja ympäristöosaamista Advenin käyttöön. MAB Powertec vastaa ympäristöasetusten muutostöiden projektien hoitamisesta.

Projektipäällikkömme vastaa projektien läpiviennistä suunnitelmien mukaan. Samalla selvitämme myös useiden kohteiden PIPO asetuksen ja öljyalueiden täyttö- ja varastopaikkojen tarvittavia muutostöitä.

Lisätietoa hankkeesta: Meri Bergholm 040-4838284

 

Lue lisää Advenista täältä

 

 

Lämpölaitoksen polttoaineen kuljettimen huolto- ja modernisointi

MAB Powertecin tekemän kuljetinlaitteiston kuntokartoituksen ja muutossuunnittelun jälkeen Köyliön-Säkylän Sähkö Oy valitsi MAB Powertecin suorittamaan vuosihuollon ja muutostyöt. Luotettavien ja osaavien kumppaneiden kanssa MAB Powertecin asiantutijat pystyvät takaamaan toimivan lopputuloksen.

Lisätietoa kunnossapitokartoituksista ja vuosihuolloista: Tuomo Renkonen, tuomo.renkonen@mabpowertec.fi, 040-825 5907

 

IMG_20160531_135832