Ratkaisumme palvelevat yrityksiä joustavasti ja kustannustehokkaasti. Ota yhteyttä, niin rakennetaan teille toimiva kokonaisuus.

Ympäristönsuojelu ja päästöjen hallinta

 • Toimintasuunnitelmat tuotantolaitoksen tai teollisuuslaitoksen toiminnan saattamiseksi ympäristölainsäädäntöjen mukaisiksi
  • PIPO -asetuksen (1065/2017) muutostyöt
  • PIPO -rekisteröintien hoitaminen
  • Valtioneuvoston asetus vähintään 50 MW:n polttolaitosten
   päästöjen rajoittamisesta ( 96/2013, ns. SuPo-asetus) selvitystyöt / muutostarpeet
   • Ympäristöluvan tarkastaminen ja viranomaiskäsittely (BAT-päätelmät)
   • BAT-päätelmien mukainen suunnittelu ja muutostyöt, lue lisää.
  • Ympäristölupa-asiat
  • Öljy- ja kemikaalivarostojen saattaminen lainsäädännön mukaisiksi
 • Laitosten päästöjen hallinta – pienhiukkaspäästöjen vähentäminen
  • Selvitykset ja toteutussuunnitelmat
 • Ympäristönsuojelun selvitykset
 • Lisätietoa: Markus Merta, markus.merta@mabpowertec.fi, 040-7738758

 

Kokonaistoimitukset (EPCM) ja hankintojen optimointi

 • Projektinjohtourakat
 • EPCM projektit, lue lisää EPCM projekistamme Jyväskylän Energiantuonnolle
 • Kansainväliset toimittajakontaktit
 • Turnkey / avaimet käteen -toimitusten kumppani
 • Hankintakokonaisuuksien hallinta
 • Kilpailukykyiset sekä vaatimukset täyttävät toimittajat
  • Kartoitus
  • Sopimukset
  • Toimitukset
  • Projektinjohto
  • Toimitusvalvonta
  • Asennus- ja käyttöönotto
 • Lisätietoa: Marko Borg, marko.borg@mabpowertec.fi, 040-5561067

 

Laitosten vaarojen arviointi ja lainsäädännön edellyttämät selvitykset

 • Vaarojen arviointi
  • Painelaitelainsäädännön mukainen kattilalaitoksen vaaranarviointi
  • Työn vaaranarviointi
  • Ympäristöriskien arviointi
  • Riskien määritykset
 • ATEX tilaluokitukset, tilaluokituskuvat ja räjähdyssuojausasiakirja
 • Kemikaaliselvitys
 • Pelastussuunnitelma
 • Myös olemassa olevien laitosten päivitykset ja täydentämiset
 • Lisätietoa: Meri Bergholm, meri.bergholm@mabpowertec.fi, 040-4838284

 

Polttoaineen käsittely

 • Vuosien kokemus laitteistojen toteutuksesta
 • Polttoaineen varastointi- ja siirtolaitteiston selvitys- ja toteutussuunnitelmat
  • Layout -suunnittelu, ideoiden jalostaminen
  • Vastaanoton laitteet
  • Kuljettimet ja seulonta
  • Toimittajavalinnat – uudet teknologiat
 • Projektien valvonta ja muut projektipalvelut
 • Kunnossapitotarkastukset ja revisiot
 • Lisätietoa: Tuomo Renkonen, tuomo.renkonen@mabpowertec.fi, 040-8255907

 

Aurinkoenergia

 • Aurinkoenergiatoimitukset
  • Järjestelmät avaimet käteen -toimituksina luotettavien kumppanien kanssa
  • Teollisuuden käyttöön räätälöidyt toimitukset
  • Selvitykset aurinkoenergian hankinnasta